Verlof aanvraag

De directeur van de school kan bij “gewichtige omstandigheden” verlof geven. Dit kunnen plezierige maar ook minder plezierige omstandigheden zijn. Een verzoek om extra verlof dient schriftelijk te geschieden middels het “formulier aanvraag vrijstelling geregeld schoolbezoek”, dat u hier kunt openen en afdrukken. Het ingevulde formulier dient u zo mogelijk acht weken van te voren in te dienen bij de directeur van de school.

In de schoolgids vindt u meer bijzonderheden over de verlofregeling.

Het volgende formulier kunt U gebruiken om verlof aan te vragen: