Gynzy

 

Beste ouder(s) / verzorger(s),                                 

Met ingang van schooljaar 2022/2023 maken wij in de groepen 4 t/m 8 gebruik van de verwerkingssoftware van Gynzy (i.p.v. Snappet) voor rekenen, spelling en (gedeeltelijk) taal. In groep 3 zal Gynzy vooral worden ingezet als aanvulling op de schriftelijke verwerking van de methode in de vorm van oefensoftware.  

De oefenstof in Gynzy sluit aan bij de op school aanwezige lesmethodes. In de Gynzy leeromgeving worden leerlingen op diverse manieren gemotiveerd zichzelf te ontwikkelen door te oefenen. Uw kind werkt hierin volledig op zijn/haar niveau. Gynzy berekent voortdurend het niveau van uw kind en past hier de volgende opgaven op aan. Hiervoor biedt Gynzy veel variatie in de verschillende oefeningen, krijgt uw zoon/dochter heldere feedback en precies de juiste hoeveelheid uitdaging.  Hij/zij wordt tijdens het werken ondersteund in het leerproces, bijvoorbeeld door tips te krijgen op welke manier een som het beste uitgerekend kan worden. Ook geeft Gynzy uw kind inzicht in de eigen voortgang en kan hij/zij sterren verdienen met het aantal opgaven dat hij/zij goed maakt.  

Nadat uw kind een instructie van de leerkracht heeft ontvangen kan uw zoon/dochter zelfstandig op de chromebook aan de slag. De leerkracht kan direct zien waar uw kind mee bezig is en hoe dit gaat. Ook kan de leerkracht exact zien welke fouten uw kind maakt, zodat hij/ zij kan besluiten om even bij te sturen. Naast digitale verwerking zal er ook aandacht zijn voor het werken in een schrift.  

Uw zoon/dochter kan ook thuis inloggen door de app van Gynzy Kids te downloaden of naar www.gynzykids.nl te gaan. Op school heeft hij/zij een inlognaam en een wachtwoord gekregen. 

 

Wanneer uw kind ingelogd is in Gynzy Kids verschijnen de volgende opties: 

  • Werkboek: Dit is het werkboek waar uw kind in de klas mee werkt. Uw kind heeft instructie van de leerkracht nodig om hierin te kunnen werken. 

  • Taken: Onder het kopje taken ziet u het huiswerk of de weektaak dat de leerkracht voor uw kind heeft klaargezet. Dit kan uw kind zelfstandig maken! 

  • Oefenen: Naast het opgegeven huiswerk kunnen kinderen verder oefenen met verschillende educatieve tools en puzzels. 

  • Spelen: Hier kan uw kind nog even lekker spelen na het harde werken. 

 

Meer informatie kunt u vinden op: www.gynzy.com/help.