De Ouderraad

De Ouderraad (OR) van de Aloysiusschool bestaat uit een groep enthousiaste en creatieve ouders die zich graag inzet voor de leerlingen van de school.
De OR komt zo’n 7 keer per schooljaar bijeen om te vergaderen over tal van lopende zaken. 
Tijdens die vergaderingen zijn ook leden van het schoolteam aanwezig. De data staan vermeld in de schoolkalender. De vergaderingen van de OR zijn openbaar.
De belangrijkste doelstellingen van de OR zijn:
- het behartigen van de belangen van de kinderen en de ouders
- het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en leerkrachten
- het bevorderen van de participatie van ouders op school
- het beheren van de ouderbijdrage
- het helpen organiseren en ondersteunen van allerlei activiteiten op school

Werkgroepen
De grootste taak van de OR is het helpen organiseren en ondersteunen van allerlei activiteiten op school. Voor elke activiteit wordt een werkgroep gevormd van OR-leden en leerkrachten die bepaalt hoe het betreffende feest gevierd gaat worden en regelt dat feest dan voor de hele school. Elke werkgroep organiseert hiervoor zijn eigen overlegmomenten en beheert het afgesproken budget.
Natuurlijk staat het belang van de kinderen voorop en is onze voornaamste taak er een leuk feest van te maken voor de kinderen. 
De feesten/activiteiten die op school mede door de OR worden georganiseerd, zijn: de organisatie omtrent de schoolfotograaf, de fancyfair, sinterklaas, kerst, carnaval, palmpasen, de sportdag en de schaatswedstrijden, school- en volksfeesten; de schoolreisjes voor de groepen 1 t/m 7, afscheid van groep 8.

Ouderbijdrage
Om alle activiteiten te bekostigen vragen wij een vrijwillige bijdrage per schooljaar per kind. Voor dit schooljaar is deze vastgesteld op € 45,- per kind. Aan het begin van elk schooljaar kan dit bedrag worden overgemaakt aan de penningmeester van de OR. U ontvangt hiervoor een brief.

En dan nog dit
-Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft die de OR betreffen, schroom dan niet om met een van ons contact op te nemen. 
-Als u interesse heeft om lid te worden van de OR kunt u dat kenbaar maken bij de voorzitter.

De ouderraad van de Aloysius is lid van de overkoepelende ouderorganisatie de NKO.

Wie zijn we?

Cindy Bijen                         Voorzitter             
Ilse Hövels                          Penningmeester          
Erik oude Engberink         Secretaris                   
 
Overige leden:

Simone Meijerink                                                                      
Jeroen Nijland
Marleen Kleissen
Kim oude Booyink
Anouk Blanke
Dionne Veldhuis
Ellen Vaneker
Robin Franke
Jolien Nijenhuis

Begroting