Ons onderwijs

Net zoals bij anderen bedrijven en instellingen is het belangrijk dat er kwaliteit geleverd wordt. U mag er van uitgaan dat we ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de geleverde kwaliteit van ons onderwijs optimaal blijft. Daartoe leveren we van tijd tot tijd gegevens aan bij de Inspectie van Onderwijs of we krijgen bezoek van een Inspecteur om de onderwijskwaliteit te toetsen. Binnen Konot hebben we ervoor gekozen om ook kritisch naar ons eigen functioneren te kijken, door halfjaarlijkse kwaliteitsrapportages op te stellen. Daartoe is een intern systeem ontwikkeld, waarbij we de mogelijkheid hebben om de Konotscholen onderling te vergelijken. Ook een visitatiebezoek van andere scholen behoort tot de mogelijkheden.
Naast de eigen kwaliteitsmeting, is het ook belangrijk om de mening van ouders, van leerkrachten, maar ook van de kinderen te horen. In de Konot kwaliteitscyclus zijn deze metingen eens per 4 jaar. In maart 2012 is de laatste meting gehouden over de school onder de kinderen van de groepen 5 t/m 8.
De uitslag van deze leerlingtevredenheidsmeting vindt u onder de volgende link.
 

Leerlingen tevredenheid 2012