Missie en visie

Wat is onze missie en visie?

We bereiden de kinderen op korte termijn voor op het vervolgonderwijs. Op de langere termijn bereiden we ze voor op leven in de maatschappij. Een veranderende participatiemaatschappij waarin het meer en meer draait om het zelf vormgeven van je leefwereld. Deze kanteling van meedoen naar vormgeven heeft gevolgen voor onze missie:

Onze missie luidt als volgt:

We willen de kinderen van Weerselo en omgeving voorbereiden op het vormgeven van de maatschappij.

Als schoolteam hebben we gekozen om volgens de volgende visie samen te werken aan het doen slagen van deze missie en het steeds versterken van onze mooie school:

We willen een school zijn waar je veiligheid voelt, succes en plezier beleeft. 

Kinderen en volwassenen werken samen in een ontwikkelingsgerichte omgeving.

Ieder kind haalt het beste uit zichzelf om optimaal te kunnen groeien.

Bij elke (onderwijskundige) keuze die wij maken is deze visie het fundament. Onze jaarlijkse verbeterplannen zijn een uitvloeisel van onze visie. De ontwikkelrichting van de school en dus ons onderwijs kenmerkt zich door de volgende pijlers:

  • Van programmagericht naar doelgericht;
  • Er wordt gewerkt aan een sterke ontwikkelingsgerichte opbouw van de doorgaande leerlijnen in ons onderwijs;
  • Uitgaan van eigenaarschap van de leerkracht over het leerproces en van de leerling over zijn eigen leerproces.

We vinden een veilige plek voor zowel kinderen als volwassenen in de school belangrijk. Daarom zijn we een KiVa-school. Kiva is een schoolbreed wetenschappelijk onderbouwd Fins programma dat gericht is op het creëren van een aangename school waar iedereen zich goed voelt en daardoor kan ontwikkelen tot fijne, sociale kinderen.